Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling
Norstedts Juridik

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

39700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

397 kr (exkl. moms)

Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Boken är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.
Tanken med boken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta. I boken besvaras frågor som
– Vilka handlingar i en upphandling är allmänna och därmed som huvudregel offentliga?
– Vilka handlingar i en upphandling kan beläggas med sekretess och därmed inte lämnas ut?
– Hur sker den praktiska hanteringen av sekretessfrågor i en offentlig upphandling?
Boken innehåller också översiktliga genomgångar av regelverken för offentliga upphandlingar och för offentlighet och sekretess. Vidare refereras ett stort antal rättsfall rörande de rättsliga frågor som oftast aktualiseras när det gäller offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 162
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 978-913911416-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Det här verket riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är verkets utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Arbetet är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.
Tanken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta. Här besvaras frågor som
– Vilka handlingar i en upphandling är allmänna och därmed som huvudregel offentliga?
– Vilka handlingar i en upphandling kan beläggas med sekretess och därmed inte lämnas ut?
– Hur sker den praktiska hanteringen av sekretessfrågor i en offentlig upphandling?
Verket innehåller också översiktliga genomgångar av regelverken för offentliga upphandlingar och för offentlighet och sekretess. Vidare refereras ett stort antal rättsfall rörande de rättsliga frågor som oftast aktualiseras när det gäller offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2019-03-27
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911416-1