.
Offentlighet i det digitala samhället
  • Offentlig rätt
  • Förvaltningsrätt

Offentlighet i det digitala samhället

Jonas Ledendal, Stefan Larsson, Joakim Wernberg

– vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd

68600

686 kr (exkl. moms)

Offentlighet i det digitala samhället

Offentlighet i det digitala samhället

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Digitalisering kan främja allmänhetens insyn och öka möjligheterna till vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen, men den kan också leda till nya risker för den personliga integriteten. Den här handboken tar ett helhetsgrepp om regleringen av allmänna handlingars offentlighet, vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd i det digitala samhället. Medan reglerna om tillgång till allmänna handlingar fortfarande helt bygger på svensk nationell rätt har EU:s strategi för en digital inre marknad medfört en långtgående harmonisering av reglerna om vidareutnyttjande och dataskydd. Respektive rättsområde diskuteras överskådligt och i skilda avdelningar.
Boken riktar sig i första hand till myndighetsjurister och andra som arbetar praktiskt med information från den offentliga förvaltningen.