Offentlighet eller sekretess
Norstedts Juridik

Offentlighet eller sekretess

Handläggningen steg för steg

41400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

414 kr (exkl. moms)

Författare:
Mikael Ahola
Tryck- och yttrandefriheten är en omistlig del av den svenska demokratin
och sekretessregleringen utgör här en motpol, som begränsar allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet. Sekretessregleringen har av den anledningen stor betydelse för den allmänna diskussionen i samhället. Trots att området uppfattas som viktigt kan det hos enskilda tjänstemän finnas en osäkerhet hur frågor om offentlighet och sekretess i själva verket bör hanteras.

Offentlighet eller sekretess är en handbok för tjänstemän, handläggare och beslutsfattare hos myndigheter som kommer i kontakt
med sekretessfrågor. Boken beskriver skillnaderna mellan de regler som motiveras av tryck- och yttrandefrihetsrättsliga skäl och den enskildes
insyn i sitt ärende (partsinsyn). Utöver detta berörs frågor kring
myndighetsgemensam samverkan.

Offentlighet eller sekretess utgår från att den rättsliga regleringen
utgör en utgångspunkt för tjänstemannens hantering av en sekretessfråga,
vilket innebär att betoning ligger på vad tjänstemannen bör tänka på vid den förvaltningsrättsliga bedömningen om något ska vara hemligt eller inte.

Offentlighet eller sekretess riktar sig även till allmänheten och är tänkt att bidra till diskussionen om vilka hänsyn som bör vara styrande i en myndighets handläggning av sekretessärenden.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 200
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913902069-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Mikael Ahola
Tryck- och yttrandefriheten är en omistlig del av den svenska demokratin
och sekretessregleringen utgör här en motpol, som begränsar allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet. Sekretessregleringen har av den anledningen stor betydelse för den allmänna diskussionen i samhället. Trots att området uppfattas som viktigt kan det hos enskilda tjänstemän finnas en osäkerhet hur frågor om offentlighet och sekretess i själva verket bör hanteras.

Offentlighet eller sekretess är en handbok för tjänstemän, handläggare och beslutsfattare hos myndigheter som kommer i kontakt
med sekretessfrågor. Boken beskriver skillnaderna mellan de regler som motiveras av tryck- och yttrandefrihetsrättsliga skäl och den enskildes
insyn i sitt ärende (partsinsyn). Utöver detta berörs frågor kring
myndighetsgemensam samverkan.

Offentlighet eller sekretess utgår från att den rättsliga regleringen
utgör en utgångspunkt för tjänstemannens hantering av en sekretessfråga,
vilket innebär att betoning ligger på vad tjänstemannen bör tänka på vid den förvaltningsrättsliga bedömningen om något ska vara hemligt eller inte.

Offentlighet eller sekretess riktar sig även till allmänheten och är tänkt att bidra till diskussionen om vilka hänsyn som bör vara styrande i en myndighets handläggning av sekretessärenden.
Målgrupp
Övrigt, Studerande, Offentlig förvaltning, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2018-10-08
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913902069-1