.
Offentlighet eller sekretess

Offentlighet eller sekretess

Mikael Ahola

Handläggningen steg för steg

Produkt-id: 4335649751084
ID: C70E47BCA3AD58B785258123006E4678

503 kr (exkl. moms)

Offentlighet eller sekretess

Offentlighet eller sekretess

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 202
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 9789139020691
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
  • Författare: Mikael Ahola

Om boken

Tryck- och yttrandefriheten är en omistlig del av den svenska demokratinoch sekretessregleringen utgör här en motpol, som begränsar allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet. Sekretessregleringen har av den anledningen stor betydelse för den allmänna diskussionen i samhället. Trots att området uppfattas som viktigt kan det hos enskilda tjänstemän finnas en osäkerhet hur frågor om offentlighet och sekretess i själva verket bör hanteras.
Offentlighet eller sekretess är en handbok för tjänstemän, handläggare och beslutsfattare hos myndigheter som kommer i kontaktmed sekretessfrågor. Boken beskriver skillnaderna mellan de regler som motiveras av tryck- och yttrandefrihetsrättsliga skäl och den enskildesinsyn i sitt ärende (partsinsyn). Utöver detta berörs frågor kringmyndighetsgemensam samverkan.
Offentlighet eller sekretess utgår från att den rättsliga regleringenutgör en utgångspunkt för tjänstemannens hantering av en sekretessfråga,vilket innebär att betoning ligger på vad tjänstemannen bör tänka på vid den förvaltningsrättsliga bedömningen om något ska vara hemligt eller inte.
Offentlighet eller sekretess riktar sig även till allmänheten och är tänkt att bidra till diskussionen om vilka hänsyn som bör vara styrande i en myndighets handläggning av sekretessärenden.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139020691.png", "type"=>"print", "product_id"=>"C70E47BCA3AD58B785258123006E4678", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"C70E47BCA3AD58B785258123006E4678", "verkid"=>"C70E47BCA3AD58B785258123006E46141", "subject_areas"=>["Offentlig rätt", "Straffrätt"], "subtitle"=>"Handläggningen steg för steg", "datechanged"=>"2024-05-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0608", "id"=>"378ACB41D709B149C12578FD0052EE1D", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Mikael", "lastname"=>"Ahola"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"85", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"353", "size"=>"202", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2018", "publicerat_datum"=>"2018-10-17", "publicerat_timestamp"=>1539734400}