Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer. Prop. 2016/17:80
Näringsdepartementet

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer. Prop. 2016/17:80

7600

76 kr (exkl. moms)

Privata kontrollorgan blir skyldiga att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer.

Av EU-regelverket inom området ekologisk produktion följer att medlemsstaterna är skyldiga att ge allmänheten tillgång till vissa uppgifter om ekologiska aktörer. Eftersom ekologiska aktörer i Sverige kontrolleras av privata kontrollorgan görs därför bedömningen att det är dessa organ som bör vara skyldiga att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer.
Tryckt upplaga: