Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv
Norstedts Juridik

Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv

64300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

643 kr

Författare:
Bertil Bengtsson
Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv behandlar aktuella frågor om den enskildes rättsskydd vid olika offentliga tjänster, exempelvis sjukvård, tandvård, utbildning, barnomsorg, äldrevård och offentlig information.Särskilt diskuteras möjligheten att i större utsträckning än nu åberopa civilrättsliga regler om skadestånd eller kontraktsrättliga påföljder av annat slag för att förbättra skyddet, antingen med tillämpning av nuvarande rättsregler eller efter en eventuell lagstiftning på området.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Bertil Bengtsson
Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv behandlar aktuella frågor om den enskildes rättsskydd vid olika offentliga tjänster, exempelvis sjukvård, tandvård, utbildning, barnomsorg, äldrevård och offentlig information.Särskilt diskuteras möjligheten att i större utsträckning än nu åberopa civilrättsliga regler om skadestånd eller kontraktsrättliga påföljder av annat slag för att förbättra skyddet, antingen med tillämpning av nuvarande rättsregler eller efter en eventuell lagstiftning på området.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: