.
Offentlig upphandling av koncessioner
  • Offentlig rätt
  • Offentlig upphandling

Offentlig upphandling av koncessioner

Lukas Granlund, Olof Hallberg, Eva-Maj Mühlenbock

En handbok

0
Offentlig upphandling av koncessioner
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) trädde i kraft den 1 januari 2017 och det har nu gått några år med en viss utveckling av praxis på området.

Detta verk ger en lättbegriplig introduktion till de för koncessionsupphandlingarna centrala rättsliga frågeställningarna. Verket innehåller förutom en introduktion till regelverket ett mer praktiskt inriktat avsnitt i syfte att underlätta för upphandlande myndigheter och enheter vid utformandet av upphandlingsdokument.

En hel del av de för koncessionsupphandlingar centrala rättsliga frågeställningarna aktualiseras inte inom traditionella upphandlingar genomförda enligt t.ex. lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorn. Härvid kan nämnas t.ex. när en koncession föreligger och var gränsen mellan sedvanlig hyra enligt jordabalken och en koncession enligt LUK går. Härvid kompletterar detta verk annan juridisk litteratur på upphandlingsområdet.

Verket riktar sig till såväl upphandlande myndigheter och enheter som upphandlare, upphandlingsjurister och leverantörer samt andra som vill få ökad kunskap om koncessionsupphandlingens särdrag och likheter med traditionell anskaffning.