.
Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster
 • Offentlig rätt
 • Offentlig upphandling
 • Förvaltningsrätt
 • Statsrätt

Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster

Lars Arrhed
Produkt-id: 4335638183980
ID: S-59C68279F3E45EC18525804F00442D
Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2016
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar: Offentlig upphandling, Förvaltningsrätt, Statsrätt
 • Författare: Lars Arrhed

Om boken

Komplexa IT-tjänster är IT-tjänster som inbegriper avancerad teknik i snabb förändring och som – för att generera mervärde i beställarens verksamhet – fordrar långvarig och tillitsfull samverkan mellan beställare och leverantör på såväl operativ som strategisk nivå, under komplicerade avtal och med beaktande av parternas olika kunskapsläge och beroendeförhållanden. Det betyder att de flesta utvecklingsprojekt och förvaltningstjänster som myndigheter upphandlar regelbundet faller in under begreppet komplexa IT-tjänster – exempelvis nyutveckling av programvara såväl som anpassning och implementering av standardprodukter, drift, support och underhåll och fullskalig outsourcing eller enstaka molntjänster. Boken är skriven utifrån vissa viktiga affärsmässiga och juridiska utgångspunkter, vilket präglar urval av och fokus på de områden som behandlas.
Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster är skriven utifrån beställarens perspektiv men är även läsvärd för IT-leverantörer. Detta särskilt med tanke på att framgångsfaktorerna för en IT-upphandling beskrivs ligga i en balanserad samverkan mellan beställare och leverantör snarare än att lura till sig kortsiktiga fördelar.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139113836.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-59C68279F3E45EC18525804F00442D", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-59C68279F3E45EC18525804F00442DE8", "verkid"=>"59C68279F3E45EC18525804F00442D841", "subject_areas"=>["Offentlig rätt"], "subjects"=>["Offentlig upphandling", "Förvaltningsrätt", "Statsrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1401", "id"=>"AF180EF3C3A76337C1257B6C00322DC4", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Lars", "lastname"=>"Arrhed"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2016.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139113836", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2016", "publicerat_datum"=>"2016-09-16", "publicerat_timestamp"=>1473984000}