Offentlig upphandling
Wolters Kluwer

Offentlig upphandling

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Dagligen läser vi om problem i samband med offentlig upphandling. Lagstiftningen beskrivs som snårig och svårhanterlig. Offentlig upphandling – En handbok beskriver på ett lättfattligt sätt vad som gäller. Boken är en praktisk handbok som både beskriver de reglerna och ger praktiska hjälpmedel som för att stödjer ett affärsmässigt beteende i samband med offentlig upphandling. Handbokens innehåll följer lagens struktur och uppställning.

Då handboken ständigt uppdateras fungerar den som en aktuell och praktisk vägvisare för såväl upphandlare, juridiska rådgivare, leverantörer till offentlig sektor som bransch- och intresseorganisationer som har behov av att vara uppdaterade om regler och verktyg för offentlig upphandling.

Offentlig upphandling – En handbok är skriven av två av landets främsta experter inom offentlig upphandling. Pernilla Norman är advokat och jobbar sedan mer än 20 år med frågor om offentlig upphandling och Malin de Jounge, enhetschef för Konkurrensverkets enhet för upphandlingstillsyn – upphandlingsskadeavgift.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Offentlig förvaltning, Övrigt
Digital upplaga: