Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll
Socialdepartementet

Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ges i uppdrag att utreda former och ändamålsenlighet för besluts- och genomförandeprocesser i samband med upphandlingar och investeringar, i hälso- och sjukvården inom landsting och i samband med olika lösningar för avtalsreglerade samarbeten mellan den offentliga förvaltningen och enskilda företag och organisationer. I uppdraget ingår också att kartlägga användandet av process- och organisationsstöd i detta sammanhang.

Utredaren ska bland annat göra följande:
 • Kartlägga hur relevanta kontrollmekanismer har tillämpats vid beslut och genomförande av upphandlingar, investeringar och större organisationsförändringar i samband med avtalsreglerade samarbeten mellan det offentliga och det privata (så kallade OPS-lösningar) inom hälso- och sjuk-vården. I uppdraget ingår också att kartlägga användandet av process- och organisationsstöd.
 • Identifiera risker för att offentliga medel inklusive riktade statliga medel inte används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 
 • Lämna förslag på lämpliga åtgärder för att motverka eventuella identifierade brister eller risker för brister.
 • Vid behov lämna förslag på författningsändringar.
 • Redovisa förslagens konsekvenser.

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 5
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Dir. 2018:009
 • ISBN/Best.nr: 68718-009
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning