Offentlig ekonomi 2009
Statistiska centralbyrån/SCB

Offentlig ekonomi 2009

33000

330 kr

Denna bok ger en årlig sammanfattning av aktuella uppgifter om den offentliga sektorns ekonomi och verksamheter från ett makroekonomiskt perspektiv. Inkomster och utgifter av olika slag för sektorn och dess delar presenteras i diagram och text.

Du kan även teckna stående order på denna bok.

Publikationen hette tidigare Den offentliga sektorn. Bokslut för verksamhetsåret.
Produktdetaljer: