Offentlig ekonomi 2008
Statistiska centralbyrån/SCB

Offentlig ekonomi 2008

33000

330 kr

Årlig sammanfattning av aktuella uppgifter om den offentliga sektorns ekonomi och utveckling.

Teckna stående order!

Publikationen hette tidigare Den offentliga sektorn. Bokslut för verksamhetsåret.
Produktdetaljer: