.
Semesterlagen med kommentarer
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Arbetsrätt

Semesterlagen med kommentarer

Gerhard Wikrén
0
Semesterlagen med kommentarer
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 7
 • Utgiven: 2015
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv
 • Taggar: Arbetsrätt
 • Författare: Gerhard Wikrén

Om boken

Detta är den sjunde omarbetade upplagan av kommentaren till 1977 års semesterlag.Efter utgivningen av den sjätte upplagan år 2010 har ytterligare ändringar och tillägg gjorts i semesterlagen. I lagen hänvisas nu även till ny lagstiftning angående semesterlagens tillämpning på Försvarsmaktens område. Bestämmelser har införts om s.k. gymnasial lärlingsanställning. Frånvaro på grund av s.k. korttidsanställning ska grunda rätt till semesterlön. Ändringar har vidare gjorts i 17 a § om semesterlönegrundande frånvaro vid ledighet enligt föräldraledighetsbestämmelserna. Även i denna upplaga lämnas en kortfattad redovisning för beräkningen av semesterlön i några centrala kollektivavtal.