.
Offentlig arbetsrätt
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Offentlig arbetsrätt

Eskil Hinn, Lennart Aspegren, Carl Johan Karlson

En kommentar till lagreglerna om statlig och kommunal anställning

65900

659 kr (exkl. moms)

Offentlig arbetsrätt

Offentlig arbetsrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Offentlig arbetsrätt är en praktisk och informativ vägledning främst för tillämpningen av lagen om offentlig anställning, LOA. Här kommenteras ingående de föreskrifter som gäller alla offentligt anställda, såväl statstjänstemän som arbetare och tjänstemän i kommuner och landsting. Det handlar om bisysslor, om strejker och andra arbetskonflikter och om periodiska hälsoundersökningar. Författarna belyser likaså de speciella lagregler som gäller för de statsanställda: bestämmelser om rekrytering, befordran, anställningens upphörande, disciplinansvar, åtalsanmälan, arbetstvister och fullmaktsanställning. Dessutom berör boken regeringsformens grundläggande regler om domstolarna och förvaltningen samt brottsbalkens regler om mutansvar och tjänsteansvar. Läsaren får också tillgång till andra relevanta författningstexter – anställningsförordningen, MBL, LAS och myndighetsförordningen – och en utförlig litteraturlista.Offentlig arbetsrätt, som här presenteras i en uppdaterad upplaga, vänder sig i första hand till de offentliganställda och deras fackliga företrädare, till chefer, personaladministratörer och jurister i myndigheter, kommuner och landsting och till avtalsförhandlarna på både arbetsgivar- och arbetstagarsidan.