Obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2004/2005, föreskrifter
Skolverket

Obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2004/2005, föreskrifter

4800

48 kr (exkl. moms)

Ändrad genom SKOLFS 2008:47. Föreskrifter om kursprov i engelska, matematik, svenska/svenska som andra språk och fysik.

Ingår i häfte SKOLFS 2004:1-12. 32 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.