Obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2003/2004, föreskrifter
Skolverket

Obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2003/2004, föreskrifter

5600

56 kr

Ändrad genom SKOLFS 2008:48. Föreskrifter om kursprov i engelska, matematik, svenska/svenska som andra språk och fysik.

Se även senaste resultatredovisningen: läsåret 2001/02.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: