Obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2000/2001, föreskrifter
Skolverket

Obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2000/2001, föreskrifter

3000

30 kr

Ändrad genom SKOLFS 2008:51. Ingår i häfte SKOLFS 2000:136-140. 12 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen
Produktdetaljer: