Obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2000/2001, ändrade föreskrifter
Skolverket

Obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2000/2001, ändrade föreskrifter

16700

167 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2000:138

Ingår i häfte SKOLFS 2008:25-59, 80 sidor.Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: