Obligatoriska nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2007/2008, ändrade föreskrifter
Skolverket

Obligatoriska nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2007/2008, ändrade föreskrifter

16700

167 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2006:35

Ingår i häfte SKOLFS 2008:25-59, 80 sidor.Prenumerera på SKOLFS.