Obligatoriska ämnesprov i årskurs 9 i grundskolan läsåret 2008/2009, föreskrifter
Skolverket

Obligatoriska ämnesprov i årskurs 9 i grundskolan läsåret 2008/2009, föreskrifter

6000

60 kr (exkl. moms)

Upphävs av SKOLFS 2008:26

Ingår i häfte SKOLFS 2007:42-47, 16 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.