Obligatoriska ämnesprov i årskurs 9 i grundskolan läsåret 2005/2006, ändrade föreskrifter
Skolverket

Obligatoriska ämnesprov i årskurs 9 i grundskolan läsåret 2005/2006, ändrade föreskrifter

16700

167 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2004:26

Ingår i häfte SKOLFS 2008:25-59, 80 sidor.Prenumerera på SKOLFS.