Obligatoriska ämnesprov år 9 i grundskolan läsåret 2004/2005, föreskrifter
Skolverket

Obligatoriska ämnesprov år 9 i grundskolan läsåret 2004/2005, föreskrifter

4800

48 kr (exkl. moms)

Föreskrifter om nationella ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Ändrad genom SKOLFS 2008:32.Ingår i häfte SKOLFS 2004:1-12. 32 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: