Obligatoriska ämnesprov år 9 i grundskolan läsåret 2003/2004, föreskrifter
Skolverket

Obligatoriska ämnesprov år 9 i grundskolan läsåret 2003/2004, föreskrifter

5600

56 kr (exkl. moms)

Föreskrifter om nationella ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Se även resultatredovisningen för ämnesproven 2002.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: