.
Obeståndsrätten
  • Insolvensrätt

Obeståndsrätten

Mikael Mellqvist

En introduktion

Produkt-id: 7459179397286
ID: P000046763

268 kr (exkl. moms)

Obeståndsrätten

Obeståndsrätten

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 10
  • Omfång: 170
  • Utgiven: 2022
  • ISBN: 9789139027195
  • Ämnen: Insolvensrätt
  • Taggar:
  • Författare: Mikael Mellqvist

Om boken

Obeståndsrätten. En introduktion är en bok som översiktligt och koncentrerat beskriver instituten utsökning (främst utmätning), konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Dessa fyra institut innefattar alla en formaliserad hantering av en persons skulder. Även om det inte i alla dessa fall är en formell förutsättning att personen i fråga är på obestånd (insolvent) kan man – som här alltså skett – sammanföra dem under rubriken obeståndsrätt. Boken innehåller också vissa jämförelser med förhållanden i andra länder samt berör internationellt privat- och processrättsliga frågor inom obeståndsrätten.

Som framgår av titeln är boken främst avsedd för den som inte tidigare har kommit i kontakt med ämnet. Avsikten är att ge läsaren en snabb introduktion. Läsaren kan sedan gå vidare och fördjupa sitt kunnande. För att underlätta det senare innehåller boken en förhållandevis innehållsrik källförteckning. Till hjälp för introduktionsläsaren innehåller boken en kortare ordlista där ämnesrelevanta termer förklaras.

Boken ingår i en serie där olika juridiska ämnesområden belyses på ett pedagogiskt
och introducerande sätt.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139316909.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000046763", "primary"=>"true", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F4500481DB810", "subject_areas"=>["Insolvensrätt"], "subjects"=>["Insolvensrätt"], "subtitle"=>"En introduktion", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1176", "id"=>"8E1007A77B86DF95C125755100616DC5", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Mikael", "lastname"=>"Mellqvist"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"368", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"10", "priceresellers"=>"187", "size"=>"170", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-09-15", "publicerat_timestamp"=>1663200000, "marclass"=>"BRONZE TITLE", "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}