Obeståndsrätt och lönefordringar
Wolters Kluwer

Obeståndsrätt och lönefordringar

47000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

470 kr (exkl. moms)

Författare:
Mikael Ruukel
En löneindrivningsprocess börjar nästan alltid med att den anställde
konstaterar att lönen har uteblivit. Därefter följer en rad vägval som
kan bli mer eller mindre komplicerade, men ofta bli avgörande för den
anställdes möjlighet att få betalt.

Obeståndsrätt och lönefordringar behandlar de olika skedena i denna
process: från att konstatera huruvida fordran är tvistig eller otvistig
och vid behov få den fastställd, till att pengarna slutligen hamnar på
den anställdes lönekonto. Processen kan spänna över verkställighet
och betalningsföreläggande hos Kronofogden, konkursförhandlingar,
bevakningsförfaranden, lönegarantiregler och inte minst företagsrekonstruktioner
som många gånger kan vara besvärliga ur lönesynpunkt.
I ett särskilt kapitel tas dessutom upp den speciella lagstiftning
som gäller för så kallade ”papperslösa” arbetstagares lönefordringar.
Boken är praktiskt inriktad för att ge vägledning i de olika momenten
i löneindrivningsprocessen och innehåller rikligt med hänvisningar
till lagrum, förarbeten och praxis. Den riktar sig till jurister, advokater,
fackliga förhandlare och ombudsmän.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Mikael Ruukel
En löneindrivningsprocess börjar nästan alltid med att den anställde
konstaterar att lönen har uteblivit. Därefter följer en rad vägval som
kan bli mer eller mindre komplicerade, men ofta bli avgörande för den
anställdes möjlighet att få betalt.

Obeståndsrätt och lönefordringar behandlar de olika skedena i denna
process: från att konstatera huruvida fordran är tvistig eller otvistig
och vid behov få den fastställd, till att pengarna slutligen hamnar på
den anställdes lönekonto. Processen kan spänna över verkställighet
och betalningsföreläggande hos Kronofogden, konkursförhandlingar,
bevakningsförfaranden, lönegarantiregler och inte minst företagsrekonstruktioner
som många gånger kan vara besvärliga ur lönesynpunkt.
I ett särskilt kapitel tas dessutom upp den speciella lagstiftning
som gäller för så kallade ”papperslösa” arbetstagares lönefordringar.
Boken är praktiskt inriktad för att ge vägledning i de olika momenten
i löneindrivningsprocessen och innehåller rikligt med hänvisningar
till lagrum, förarbeten och praxis. Den riktar sig till jurister, advokater,
fackliga förhandlare och ombudsmän.
Digital upplaga: