Obeståndsrätt och lönefordringar
Wolters Kluwer

Obeståndsrätt och lönefordringar

47000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

470 kr

Författare:
Mikael Ruukel
En löneindrivningsprocess börjar nästan alltid med att den anställdekonstaterar att lönen har uteblivit. Därefter följer en rad vägval somkan bli mer eller mindre komplicerade, men ofta bli avgörande för denanställdes möjlighet att få betalt.Obeståndsrätt och lönefordringar behandlar de olika skedena i dennaprocess: från att konstatera huruvida fordran är tvistig eller otvistigoch vid behov få den fastställd, till att pengarna slutligen hamnar påden anställdes lönekonto. Processen kan spänna över verkställighetoch betalningsföreläggande hos Kronofogden, konkursförhandlingar,bevakningsförfaranden, lönegarantiregler och inte minst företagsrekonstruktionersom många gånger kan vara besvärliga ur lönesynpunkt.I ett särskilt kapitel tas dessutom upp den speciella lagstiftningsom gäller för så kallade ”papperslösa” arbetstagares lönefordringar.Boken är praktiskt inriktad för att ge vägledning i de olika momenteni löneindrivningsprocessen och innehåller rikligt med hänvisningartill lagrum, förarbeten och praxis. Den riktar sig till jurister, advokater,fackliga förhandlare och ombudsmän.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Mikael Ruukel
En löneindrivningsprocess börjar nästan alltid med att den anställdekonstaterar att lönen har uteblivit. Därefter följer en rad vägval somkan bli mer eller mindre komplicerade, men ofta bli avgörande för denanställdes möjlighet att få betalt.Obeståndsrätt och lönefordringar behandlar de olika skedena i dennaprocess: från att konstatera huruvida fordran är tvistig eller otvistigoch vid behov få den fastställd, till att pengarna slutligen hamnar påden anställdes lönekonto. Processen kan spänna över verkställighetoch betalningsföreläggande hos Kronofogden, konkursförhandlingar,bevakningsförfaranden, lönegarantiregler och inte minst företagsrekonstruktionersom många gånger kan vara besvärliga ur lönesynpunkt.I ett särskilt kapitel tas dessutom upp den speciella lagstiftningsom gäller för så kallade ”papperslösa” arbetstagares lönefordringar.Boken är praktiskt inriktad för att ge vägledning i de olika momenteni löneindrivningsprocessen och innehåller rikligt med hänvisningartill lagrum, förarbeten och praxis. Den riktar sig till jurister, advokater,fackliga förhandlare och ombudsmän.
Digital upplaga: