Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis. Prop. 2017/18:6
Socialdepartementet

Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis. Prop. 2017/18:6

10800

108 kr

Förslag att det inom bostadsbidraget ska införas ett nytt särskilt bidrag för barn som bor växelvis. Samtidigt föreslås att underhållsstöd vid växelvist boende ska avskaffas. Det särskilda bidraget för barn som bor växelvis ska, på motsvarande sätt som bostadsbidrag i form av särskilt stöd för hemmavarande barn och umgängesbidrag, lämnas för ett ökat försörjningsansvar med anledning av att det finns barn i hushållet.
Produktdetaljer: