Nytt regelverk om upphandling (A). Prop. 2015/16:195
Finansdepartementet

Nytt regelverk om upphandling (A). Prop. 2015/16:195

90200

902 kr (exkl. moms)

Innehåller bland annat förslag om tydligare regler om miljö-, arbetsrättsliga- och sociala hänsyn. Vidare medger propositionen större flexibilitet för upphandlande myndigheter och enheter och sätter innovation i fokus.Propositionen innehåller också bestämmelser om undantag för intern upphandling mellan myndigheter, bestämmelser om reserverad upphandling, samt förändringar i syfte att främja små- och medelstora företags deltagande i upphandlingar.
För komplett proposition, se även den separata Bilagedelen, under Relaterade produkter, till höger.
Produktdetaljer: