Nytt Juridiskt Arkiv, avd. II, inbunden årgång 2013
Norstedts Juridik

Nytt Juridiskt Arkiv, avd. II, inbunden årgång 2013

283700

2 837 kr

I NJA II publiceras förarbeten till lagstiftning inom civilrätten, straffrätten och processrätten. Varje årgång redovisar förarbeten till ett urval av kalenderårets lagar. Förarbeten till central lagstiftning behandlas utförligt av utgivaren justitierådet Lars Dahllöf. Även förarbeten till andra viktiga lagar tas upp i notiser
Produktdetaljer: