Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I, inbunden årgång 2016
Norstedts Juridik

Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I, inbunden årgång 2016

323000

3 230 kr

I NJA I publiceras avgöranden från Högsta domstolen. Varje år publiceras ett hundratal referatfall, dvs. prejudikat, som refereras mer fullständigt. Avgöranden som saknar prejudikatintresse publiceras i en notisavdelning.
C70031
Produktdetaljer: