Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I, inbunden årgång 2014
Norstedts Juridik

Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I, inbunden årgång 2014

296500

2 965 kr

Författare:
Anders Knutsson
I NJA I publiceras avgöranden från Högsta domstolen. Varje år publiceras ett hundratal referatfall, dvs. prejudikat, som refereras mer fullständigt. Avgöranden som saknar prejudikatintresse publiceras i en notisavdelning.
Produktdetaljer: