Nystart för en stärkt minoritetspolitik. Skr. 2017/18:282
Kulturdepartementet

Nystart för en stärkt minoritetspolitik. Skr. 2017/18:282

10800

108 kr (exkl. moms)

Regeringen redogör översiktligt för nuläget inom minoritetspolitiken och bedömer att arbte återstår för att efterlevanden av de nationella minoriteternas rättigheter ska kunna säkerställas. Regeringen beskriver nästa steg för en stärkt minoritetspolitik, inklusive innebörden av ett helhetsgrepp om utmaningar och möjligheter på området. Regeringen beskriver också kopplingen mellan hälso- och sjukvården och minoritetspolitiken samt behovet av kunskap om de nationella minoriteternas hälsosituation.
Tryckt upplaga: