Nystart för byggnadsstandardiseringen genom stärkt samverkan. SOU 2017:106
 • Offentlig rätt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Nystart för byggnadsstandardiseringen genom stärkt samverkan. SOU 2017:106

Delbetänkande från Kommittén för modernare byggregler

22000

220 kr (exkl. moms)

Nystart för byggnadsstandardiseringen genom stärkt samverkan. SOU 2017:106

Nystart för byggnadsstandardiseringen genom stärkt samverkan. SOU 2017:106

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 258
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:106
 • ISBN/Best.nr: 978-913824729-7
 • Ämnen: Offentlig rätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar:

Om publikationen

Kommitténs övergripande syfte: att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande.

Bland förslagen:
 • En nationell samordnare för byggstandardiseringen
 • Att regeringen inrättar ett nationellt myndighetsråd för byggstandardisering
 • Tydligare villkor för regeringens medfinansiering av SIS där inriktningen på villkoren inledningsvis bör varaatt säkerställa att SIS underlättar möjligheterna att avgiftsfritt ta del av viss information om byggstandarder innan köp samt vidtar åtgärder för att öka deltagandet i de tekniska kommittéerna.

Särskilda utredare: Kurt Eliasson och Anna Sander
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!