Nya verktyg för föräldrar
Statens folkhälsoinstitut

Nya verktyg för föräldrar

20000

200 kr

Redovisar förslag till föräldrastöd under olika delar av barnets uppväxt. Rapporten behandlar även stöd genom rådgivning per telefon, stöd genom böcker, tidningar, tidskrifter, radio, TV och internet.

Produktdetaljer: