Nya ungdomspåföljder. Ds 2017:25
 • Straffrätt & Rättsväsen

Nya ungdomspåföljder. Ds 2017:25

9500

95 kr (exkl. moms)

Nya ungdomspåföljder. Ds 2017:25

Nya ungdomspåföljder. Ds 2017:25

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 187
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Ds 2017:025
 • ISBN/Best.nr: 978-913824639-9
 • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningens föreslagna påföljder täcker luckor som finns i det nuvarande system av påföljder för unga. Båda påföljderna bygger på övervakning och kontroll men har också behandlande inslag.

Ungdomstillsyn:
 • innebär att den unge ska hålla kontakt med och regelbundet träffa en utsedd stödperson och delta i särskilt anordnad verksamhet. Påföljden kan användas i fall där det i dag saknas förutsättningar för ungdomsvård och ungdomstjänst. I dagsläget får de här ungdomarna i regel en påföljd som är avsedd för vuxna, till exempel villkorlig dom, eller ett bötesstraff.

Ungdomsövervakning:
 • är en mer ingripande påföljd. Den ska kunna användas vid allvarligare brottslighet, som rån och grov misshandel, i situationer där det i dag saknas förutsättningar att döma till en påföljd som är tillräckligt ingripande. Den ska också kunna användas när det saknas möjlighet att trappa upp reaktionen vid återfall i brott. Påföljden innebär bland annat att den unges rörelsefrihet begränsas. Det kan vara genom att den unge förbjuds att lämna hemmet under helgkvällar och nätter, så kallad helghemarrest. Om hemförhållandena inte tillåter helghemarrest, eller om det är lämpligare för att förebygga fortsatt brottslighet, kan den unge i stället förbjudas att under vissa tider vara på en särskild plats eller lämna ett särskilt område. Detta ska kontrolleras genom elektronisk övervakning.

Utredare: Karin Sandahl

Köp ditt eget exemplar för att ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!