.
Nya sociallagarna
  • Socialrätt

Nya sociallagarna

Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson

Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2024

Planerad utgivning under januari 2024.
75700

757 kr (exkl. moms)

Nya sociallagarna

Nya sociallagarna

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på; socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.