Nya samverkansformer inom den sjöhistoriska museiverksamheten
Kulturdepartementet

Nya samverkansformer inom den sjöhistoriska museiverksamheten

Betänkande av Organisationskommittén för en sammanläggning av Marinmuseum inom Statens försvarshistoriska museer med Statens sjöhistoriska museer.

14300

143 kr (exkl. moms)

Kommittén konstaterar att det finns goda förutsättningar att lokalisera Statens sjöhistoriska museers ledning till Karlskrona. Anser samtidigt att det finns skäl att avvakta med utlokaliseringen från Stockholm mot bakgrund av den översyn på museiområdet som f.n. pågår inom Kulturdepartementet och som ska presenteras för riksdagen senast under 1998.
Tryckt upplaga: