.
Nya regler om faderskap och föräldraskap. SOU 2018:68
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt

Nya regler om faderskap och föräldraskap. SOU 2018:68

Betänkande från Utredningen om faderskap och föräldraskap (Ju 2017:07)

22000

220 kr (exkl. moms)

Nya regler om faderskap och föräldraskap. SOU 2018:68

Nya regler om faderskap och föräldraskap. SOU 2018:68

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 390
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824854-6
 • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen föreslår bland annat att:
 • Det ska införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar den faderskapspresumtion som finns i dag. Det innebär att om modern vid ett barns födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som barnets förälder.
 • Det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse. Skatteverket ska utveckla och administrera systemet för elektronisk bekräftelse.
 • En ny lag om rättsgenetisk undersökning som gäller för utredning av faderskap vid domstol och hos socialnämnd. Den nya lagen ersätter nuvarande blodundersökningslagen. Rättsmedicinalverket ska utföra de undersökningar som genomförs med stöd av den nya lagen.

Särskild utredare: Sofia Jungstedt

Köp ditt eget exemplar och ta del av de kompletta förslagen!