Nya regler om bevisinhämtning inom EU. Prop. 2016/17:218
Justitiedepartementet

Nya regler om bevisinhämtning inom EU. Prop. 2016/17:218

35900

359 kr

Föreslår en ny lag om en europeisk utredningsorder för att förstärka det brottsbekämpande arbetet inom EU. Lagen innehåller bestämmelser som förbättrar möjligheterna att inhämta bevisning mellan Europeiska unionens medlemsstater.Lagförslaget innebär bland annat att en svensk domstol eller åklagare ska kunna utfärda en europeisk utredningsorder som ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat, om det finns bevisning där som behövs för att utreda brott i Sverige.
Produktdetaljer: