Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Finansdepartementet

Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska lämna förslag till de lagändringar som kommer att krävas i svensk rätt för att genomföra det åtagande som följer av det pågående arbetet inom EU med anledning av Europeiska kommissionens förslag (Kom 2013 45) till Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 6
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Dir. 2014:140
  • ISBN/Best.nr: 68714-140
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Straffrätt & Rättsväsen