Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. SOU 2014:41.
Arbetsmarknadsdepartementet

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. SOU 2014:41.

44700

447 kr (exkl. moms)

Utredningens övergripande mål har varit att lämna förslag på hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i syfte att vara ett effektivt medel för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.br>Utredningen har med anledning av de effektundersökningar som gjorts funnit att det alltjämt bör finnas lagreglerade krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska utföra ett arbete med aktiva åtgärder.br>Slutsatens är att det är befogat att ha kvar regler om skyldighet att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder i lag, även om det innebär en viss administrativ börda och andra kostnader för de verksamheter som åläggs denna skyldighet.
Särskild utredare: Cathrine Lilja Hansson. Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!