Nya regler för AP-fonderna. Ds 2015:34
Finansdepartementet

Nya regler för AP-fonderna. Ds 2015:34

30400

304 kr (exkl. moms)

De tidigare reglerna med kvantitativa begränsningar har blivit omoderna och föreslås ersättas med en s.k. aktsamhetsprincip. Vissa kvantitativa begränsningar som gäller ägandet i det svenska näringslivet och möjligheten att placera i onoterade tillgångar föreslås kvarstå. AP-fondernas möjligheter att placera i onoterade tillgångar utökas dock betydligt i förslaget.AP-fonderna har kommit långt i arbetet med hållbarhet. Nu förslås ytterligare skärpningar av kraven på att AP-fonderna ska arbeta föredömligt med ansvarsfulla investeringar och som ansvarsfulla ägare. De ska även fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på aktsamhetsprincipen.De nuvarande fem buffertfonderna, Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna, minskas till tre. Myndigheterna ska heta Första–Tredje AP-fondsmyndigheterna och förvalta varsin AP-fond. Andra AP-fondsmyndigheten ska enligt förslaget placeras i Göteborg, och till denna ska nuvarande Sjätte AP-fonden överföras. Vilken av de tre nuvarande Stockholmsbaserade AP-fonderna som ska avvecklas ska utredas när förslaget har resulterat i en lagrådsremiss.
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!