Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater. Ds 2016:13
Justitiedepartementet

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater. Ds 2016:13

32200

322 kr (exkl. moms)

Föreslår nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater.

Enligt nuvarande regelverk är myndighetsutövning av utländsk polis på svensk mark endast i vissa mycket snäva undantagsfall. Regeringen föreslår nya och utökade möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater. Förslaget bygger på de Prüm- och Atlas­rådsbeslutet, som antagits på EU-nivå.

Prümrådsbeslutet handlar om att den svenska polisen gemensamt med polis från andra länder ska kunna upprätthålla allmän ordning och säkerhet vid en större tillställning.

Ett samarbete enligt Atlasrådsbeslutet ska kunna genomföras för att ingripa mot en handling som kan utgöra terroristbrott.

Poliser som deltar i Sverige ska stå under svensk ledning. De ska kunna tilldelas vissa polisiära befogenheter och samma rätt som svenska polismän att exempelvis använda skjutvapen.
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 370
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Ds 2016:013
  • ISBN/Best.nr: 978-913824448-7
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen