Nya EU-regler om aktieägares rättigheter. Prop. 2018/19:56
Justitiedepartementet

Nya EU-regler om aktieägares rättigheter. Prop. 2018/19:56

28900

289 kr (exkl. moms)

Förslag att verksamheten hos institutionella investerare och kapitalförvaltare ska göras mer transparent genom att de offentliggör sina principer för aktieägarengagemang.

Institutionella investerare ska också offentliggöra delar av sina investeringsstrategier och överenskommelser med kapitalförvaltare. Kapitalförvaltare ska lämna årliga redogörelser till de institutionella investerare som de träffat överenskommelser med.

Regeringen föreslår också att röstningsrådgivares verksamhet ska regleras i lag. De ska tillämpa en uppförandekod, offentliggöra hur undersökningar, råd och röstningsrekommendationer utarbetas och till sina kunder redovisa intressekonflikter. Finansinspektionen ska ha tillsyn över dem.
För Ds som är relaterad till propositionen, se längre ned.
Produktdetaljer: