Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet. SOU 2019:12
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt & Rättsväsen

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet. SOU 2019:12

Betänkande från Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:2)

18400

184 kr (exkl. moms)

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet. SOU 2019:12

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet. SOU 2019:12

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 246
 • Utgiven: 2019
 • Serie: SOU 2019:012
 • ISBN/Best.nr: 978-913824908-6
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

EU har antagit en ny förordning om samarbete mellan nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen. Förordningen är tillämplig vid gränsöverskridande överträdelser. Syftet med den nya förordningen är att effektivisera och stärka samarbetet mellan myndigheterna för att möta de utmaningar som den digitala utvecklingen medfört och stärka den gränsöverskridande e-handeln inom EU. De behöriga myndigheterna ska ges utvidgade och nya befogenheter i fråga om utredning och tillsyn.

Utredningen har haft i uppdrag att analysera vilka författningsändringar som kan behöva göras för att befogenheterna ska kunna utövas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Utgångspunkten är att de svenska myndigheterna ska ha samma befogenheter oavsett om en överträdelse är av gränsöverskridande karaktär eller inte. Utredningen föreslår bland annat att Konsumentverket (Konsumentombudsmannen), Finansinspektionen och Läkemedelsverket uttryckligen ska pekas ut som behöriga myndigheter enligt EU-förordningen. Utredningen föreslår ändringar i det svenska regelverket som omfattas av förordningens tillämpningsområde, bl.a. i marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen.

Särskild utredare: Dag Mattsson
Se längre ned för länk till direktivet som utredningen arbetat utifrån.