.
Ny resegarantilag. SOU 2016:84
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt

Ny resegarantilag. SOU 2016:84

Slutbetänkande från Paketreseutredningen

29700

297 kr (exkl. moms)

Ny resegarantilag. SOU 2016:84

Ny resegarantilag. SOU 2016:84

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 312
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-913824532-3
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Redovisar utredningens analys av dagens system för att ställa resegaranti och förslag på hur detta kan förbättras. I denna del av uppdraget ingår bl.a. att bedöma om det är ändamålsenligt att utbetalningar av resegarantier prövas av en särskild nämnd och, om så är fallet, föreslå de eventuella ändringar som kan behövas när det gäller Resegarantinämndens prövning av ärenden.

Utredningen föreslår en lagstiftning som gör det möjligt att tillhandahålla insolvensskydd i olika former. Benämningen resegaranti används som ett samlat begrepp för samtliga dessa former av insolvensskydd. De bestämmelser som reglerar detta föreslås genomföras genom en ny resegarantilag som ersätter den nu gällande resegarantilagen som samtidigt upphävs.

Den nya resegarantilagen ska reglera förhållandet mellan det allmänna och arrangörer, näringsidkare som underlättar kopplade researrangemang respektive återförsäljare som säljer resor för en arrangör som är etablerad i ett land utanför EES. Resenären ska ges ett skydd mot ekonomisk förlust genom att lagen ålägger dessa aktörer att se till att resorna och researrangemangen omfattas av resegaranti som uppfyller de krav som anges i lagen.

Resegarantinämnden ska avskaffas. Begäran om ersättning ur resegarantin ska i stället prövas av den som står för resegarantin eller av Kammarkollegiet.Särskild utredare: Eva Liedström Adler

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!