Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.Prop. 2017/18:12
Socialdepartementet

Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.Prop. 2017/18:12

7600

76 kr (exkl. moms)

En ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari 2018. I denna proposition föreslås att övergångsbestämmelserna upphävs och ändras så att kommunens betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård, under 2018, i stället ska inträda 30 dagar efter det att en underrättelse om att en patient är utskrivningsklar har skickats.