.
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. SOU 2017:10
  • Hälsa och sjukvård
  • Skola och utbildning

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. SOU 2017:10

Betänkande från Oredlighetsutredningen

22000

220 kr (exkl. moms)

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. SOU 2017:10

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. SOU 2017:10

  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 295
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824561-3
  • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Förslagen syftar till att bidra till värnandet av kvalitet och tillförlitlighet i svensk forskning, god forskningssed och allmänhetens förtroende för forskningen. Förslagen innebär bland annat att frågor om god sed och oredlighet i forskning kommer att regleras i författning i större utsträckning än tidigare. Vissa av de föreslagna bestämmelserna bör dock snarast ses som ett förtydligande av rådande praxis än nya åtaganden för forskare och forskningsutförare.

Den föreslagna nya myndigheten Oredlighetsnämnden kommer att överta uppgifter som i dag sköts av forskningsutförarna och Expertgruppen för Oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. Expertgruppen föreslås därmed läggas ner. Förslagen innebär endast små eller försumbara ekonomiska konsekvenser för myndigheter och forskningsutförare.

Särskild utredare: Margaretha Fahlgren.
Köp utredningen och ta del av de kompletta förslagen!

För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!