Ny museipolitik. SOU 2015:89
Kulturdepartementet

Ny museipolitik. SOU 2015:89

28000

280 kr

Museiutredningen har genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem. De har bl.a. kommit fram till det behövs en särskild museilag, att en ny myndighet inrättas för att främja museernas höga kvalitet och att avgiftsintäkterna ska investeras i den mest prioriterade verksamheten.
Särskild utredare: Clas-Uno FrykholmTeckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!
Produktdetaljer: