Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafiken. Ds 2016:9
Näringsdepartementet

Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafiken. Ds 2016:9

17000

170 kr

Förslag till en ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik. Den nya lagen utgår i allt väsentligt från den nuvarande regleringen i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.Den nya lagen och förordningen och den föreslagna lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
Teckna stående order på Ds från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: