Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. Prop. 2016/17:76
Finansdepartementet

Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. Prop. 2016/17:76

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag om en ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet som ska ersätta lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.Förslaget i propositionen innebär en självständig reglering av försäkringsverksamheten i premiepensionssystemet utan hänvisningar till försäkringsrörelselagen. Syftet med lagen är att modernisera regleringen av premiepensionsverksamheten i ljuset av EU:s försäkrings- respektive tjänstepensionsdirektiv, samtidigt som hänsyn tas till att Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet i sig inte omfattas av något av dessa direktiv.